Teismų praktika - svarbios bylos

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010;

Byloje nagrinėjamas klausimas, ar laiduotojas turi teisę dalyvauti skolininko ir atsakovo bankroto byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

LAT konstatavo:

Ginčo teisenoje byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi ne tik bylos šalys, bet ir tretieji asmenys. Esminis trečiųjų asmenų skirtumas nuo bylos šalių tas, kad tretieji asmenys nėra pirminiai ginčo subjektai, jie byloje dalyvauja dėl to, kad turi pagrįstą suinteresuotumą bylos baigtimi. Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ĮBĮ nenustatyta CPK bendrųjų taisyklių dėl proceso dalyvių išimčių, todėl CPK bendrosios taisyklės ir tvarka dėl proceso dalyvių taikytinos ir formuojant bankroto bylos subjektų sąrašą. CPK nenustato reikalavimo, kad trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų privalėtų turėti reikalavimo teisę ginčo dalyko atžvilgiu. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teisinio reikalavimo turėjimas tokiam subjektui nėra būtina prielaida dalyvauti procese, o trečiojo asmens materialusis teisinis ryšys su byla gali būti pagrįstas ir kitomis aplinkybėmis, nei teisinio reikalavimo turėjimas. Tam, jog asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą (glaudų) asmens ir bankroto bylos materialinį teisinį ryšį, neapsiribojant vien teisinio reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Asmuo neprivalo būti kreditoriumi bankroto procese. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje buvo nurodyta, kad įmonės akcininko, nepareiškusio ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo, teisinis ryšys su ginčo dalyku atitinka trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, procesinį statusą. Įstatyminių ir teismų praktikos nuostatų pagrindu darytina išvada, kad bankrutuojančios įmonės akcininkai atskirais atvejais gali dalyvauti bankroto byloje trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, statusu. Laiduotojas yra suinteresuotas, jog bankroto procese kreditoriaus reikalavimas būtų patenkintas kuo didesne apimtimi, nes laiduotojas objektyviai nebeturės galimybės įgyvendinti regreso į skolininką teisės, nes paties skolininko nebebus. Siekiant įgyvendinti šį interesą, būtina sudaryti objektyvias sąlygas laiduotojui pačiam dalyvauti bankroto procese. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad skolininko (BUAB „ Vilnita“) bankroto bylos ryšys su laiduotojo (UAB „Smiltainis ir ko“) padėtimi yra pakankamai glaudus tam, kad laiduotoją (kasatorių) įtraukti į bankroto bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).