LSVVT verslo finansavimo sąlygų gerinimo klausimai

Lietuvos Smulkaus ir vidutinio verslo taryba (LSVVT)  - tai 2008 m. prie Lietuvos Ūkio ministerijos įkurta, vienijanti  43 visuomenines organizacijas (šakines ar teritorines asociacijas, bei konfederacijas) institucija. Viena iš LSVVT veiklos krypčių – Verslo finansavimo sąlygų gerinimas.

Verslo finansavimo sąlygos šiuo metu nepatenkinamos. Protokole prie Nacionalinio susitarimo, 2009 m. pasirašytame tarp Lietuvos respublikos vyriausybės ir LSVVT, susitarta:

2.5 Padidinti konkurenciją bankų sektoriuje, suteikiant kredito unijoms platesnes funkcijas, iš esmės prilyginant jų teikiamas finansines paslaugas bankų sektoriui. Numatyti galimybę valstybės institucijoms leisti turėti sąskaitų visuose bankuose. Taip pat nustatyti ir kitas konkurencijos bankų sektoriuje didinimo priemones.
2.6 Atlikti VILIBOR augimo priežasčių analizę ir siekti VILIBOR mažėjimo (kiek įmanoma priartinti jį prie EURIBOR lygio).
2.7 Siekti, kad visos paskolos, teikiamos verslui su valstybės garantija arba administruojamos per nustatyta tvarka atrinktas kredito įstaigas, būtų suteikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams nereikalaujant papildomų nepagrįstų užtikrinimo priemonių (laidavimo asmeniniu turtu; sutuoktinio laidavimo ir t.t.), taip pat kad šiose paskolų sutartyse numatyti mokesčiai, susiję su paskolos gavimu, būtų proporcingi paskolos sumai. Tokio reikalavimo nesilaikančioms kredito įstaigoms neleisti administruoti paskolų, skirtų labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Kam reikalingas šis tinklapis?

Formaliai visa LSVVT veikla yra vieša, tuo tarpu Ūkio ministerijos tinklapyje talpintina tik informacija atspindinti ministerijos veiklą. 2010-01-15 LSVVT pritarė šio darbinio tinklapio, skirto informacijos netinkančios Ūkio ministerijos tinklapiui, bet ypač svarbios visam verslui, talpinimui.

Tinklapis skirtas dialogui su verslo visuomene Lietuvos bankų vykdomo verslo finansavimo (ir nefinansavimo) klausimais. Jame ketiname talpinti visą darbo grupės darbinę informaciją, LSVVT bankų ginčų grupės informaciją, ir be redagavimo (moderuojant proto ribose) - viską, ką atsiųsite Jūs.

Dirbdami kartu, tikslus pasieksime greičiau.

Atsakomybių atribojimas

Siekdami plačios diskusijo čia talpinsime VISĄ gautą informaciją ir visus pasisakymus verslo finansavimo klausimais netikrindami jų teisingumo. Tačiau, pagal nusistovėjusią praktiką, asmenys kurie kreipsis į LSVVTsiekdami  nešališko konkrečių atvejų nagrinėjimo LSVVT įsteigtoje bankų ginčų komisijoje, bus prašomi pateikti rašytinį sutikimą viešinti informaciją nepriklausomai nuo komisijos sprendimo pobūdžio.