Po skyrybų bankas neleido padalinti skolos

www.lzinios.lt  Būs­to pa­sko­las im­an­čioms jau­noms šei­moms be­ne vie­nin­te­lis bū­das ap­si­sau­go­ti nuo ga­li­mų ne­ma­lo­nu­mų at­ei­ty­je - su­da­ry­ti ve­dy­bi­nę su­tar­tį. To ne­nu­ma­čiu­si vil­nie­tė pa­ėmė pa­sko­lą na­mui sta­ty­ti kar­tu su vy­ru, bet po ke­le­rių me­tų šei­ma iš­iro, bu­vęs jos vy­ras ta­po ne­mo­kus, o mo­te­rį už­gu­lė vi­sa bend­ros sko­los naš­ta.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).