LSVVT Valdyba 2011-02-23 patvirtino www.bankunaujienos.lt veiklos tikslus, vystymo kryptis ir veiklos viešinimo tikslus

1. Ko mes siekiame ?: pasiekti, kad santykiai tarp bankų ir smulkiojo ir vidutinio verslo /SVV/ subjektų būtų etiški, lygiateisiai ir partneriški;

2. Kodėl mes tai darome? šiuo metu daug pavyzdžių, kai bankai orientuojasi į naudą ir pelną užsienio akcininkams, vietoj to kad užtikrinti ilgalaikį ūkio ir SVV (kaip tautinio ūkio) augimo finansavimą;

3. Kas tai daro? Lietuvos Smulkiojo ir Vidutinio Verslo Taryba /LSVVT/ per:

3.1 LSVVT Verslo finansavimo sąlygų gerinimo darbo grupė /VFSGDG/;

3.2 Saulėtekio komisijos verslo finansavimo sąlygų gerinimo darbo grupė (kartu su bankų atstovais nagrinėjant “einamus” klausimus) ;

3.3 Seimo Verslo ir bankų santykių ir verslo kreditavimo gerinimo klausimų /VBSVKGK/ darbo grupė (siūlant įstatymines pataisas, kurios priartintų SVV ir bankų pozicijas) ;

3.4 bendradarbiaudama su draugiškomis organizacijomis: Lietuvos bankų klientų asociacija www.lbka.lt, Investuotojų asociacija www.bankai.lt ir kt.

4. Kaip mes tai darome?

4.1 LSVVT VFSGDG:

4.1.1 Veikdama valstybės institucijas (LSVVT vardu raštai, pasiūlymai …)

4.1.2 Viešindama informaciją per www.bankunaujienos.lt, kur informacijos viešinimo tikslas: remiantis konkrečia praktika ir žmonių komentarais  išryškinti problemines tendencijas;

4.1.3 Rengdama press konferencijas – seminarus;

4.1.4 Darydama apklausas, vertindama situacijas ir pateikdama žurnalistams vertinimus ir naujienas;

4.2 saulėtekio komisijos verslo finansavimo sąlygų gerinimo darbo grupė (kartu su bankų atstovais nagrinėjant “einamus” klausimus) ;

4.3 VFSGDG gerinimo darbo grupė (siūlant įstatymines pataisas, kurios keičia SVV ir bankų pozicijas) ;

5. Kaip mums sekasi? Gerai /nors norėtusi, kad viskas vyktų greičiau!/

5.1 LSVVT VFSGDG pasitvirtinusi ir įvardinusi veiklos kryptis per metus:

5.1.1 sudarytas reikalingų įstatyminių pakeitimų sąrašas išryškinus einamus ir strateginius klausimus daromos konsultacijos ir pasitarimai su atsakingų institucijų tarnautojais;

5.1.2 2010 m. sukurtas ir pradėtas populiarinti tinklapis www.bankunaujienos.lt;

5.1.3. surengta konferencija seime (po kurios sukurta darbo grupė Seime) ir surengta konferencija Ūkio ministerijoje (po kurios surinktas ratas besidominčių šia tema žmonių, kurie tapo www.bankunaujienos.lt pastoviais lankytojais bei įdėjų ir pastabų teikėjais);

5.1.4 2010-12-29 apklausa ” Verslo konfliktų su bankais nagrinėjimas Saulėtekio darbo grupėje ar bankai kredituoja” - 132 komentarai ;

5.1.5 paruoštas apklausos modulis www.bankunaujienos.lt ;

6. Ko mes norime / ką siūlome savo svetainės lankytojui? - tai nekomercinis projektas (neparduodama reklama ir nesistengiama pritraukti daug lankytojų)- skirtas besidomintiems, turintiems klausimų ir specialistams, jam tačiau keliami uždaviniai:

6.1 patogiai išdėstytos visos naujienos apie bankus ir jų santykius su klientais ir išskirtos pagrindinės naujienos;

6.2 sudarytos sąlygos:

6.2.1 komentatoriams ir specialistams aptarti realijas ir diskutuoti apie vystymosi kryptis (įskaitant vardinę specialisto “kolonėlę”);

6.2.2 registruotiems lankytojams dalyvauti diskusijose;

6.2.3 neregistruotiems lankytojams rasti kitų ir aprašyti savo bendravimo su bankais patirtį (komentarai kuriuos gali rašyti ir neprisijungę asmenys);

6.2.4 Prisijungusiems (įvardintiems) lankytojams siūlome – pamatyti siūlomus teisės aktų pakeitimus ir dalyvauti jų paruošime;

6.3 besidomintiems, turintiems klausimų ir specialistams:

6.3.1  surinkta ir patogiai suklasifikuota informacija apie teisminę praktiką, galiojančių įstatymų traktavimą;

6.3.2 Rasti esamus ir įdėti savo teisinius dokumentus (galima ir nuasmenintus), kurie leistų greičiau išplisti besiformuojančiai teisinei praktikai;

6.4 lankytojams patekusiems į puslapį atsitiktinai suteikta vartotojiška nauda (bankų paslaugų palyginimai) kas skatintų norą apsilankyti puslapyje dar kartą;

7. PERSPEKTYVOS

7.1 Paslaugos individualiems vartotojams: automatizuotas informacijos surinkimas, padarant bankų indėlių salygų, valiutų kursų, bankų kainoraščių (veiklos įkainių) palyginimus – suderinta su bankai.lt,

7.2 Galimų bankų kreditavimo sąlygų apklausos ir apžvalgos ir t.t. – apklausų modulis

7.2.1 dvisavaitinės apklausos

7.2.2 apklausų planas

7.3 Forumas “Kokiuose bankuose kokios galimybės ir kaip juos vertiname” -

7.3.1 forumas facebook “jauno verslo, jaunimo ir studentų kreditavimas”

7.3.2 asociacijų narių apklausa “kokie bankai lojaliausi SVV”

7.4 BANKŲ SĄRAŠAS su:

7.4.1 balsavimu taškais “geras – blogas”;

7.4.2 forumas : kas su kuo bendrauna, kokie rezultatai;

7.4.3 banko reklaminė skiltis – ką siūlome – kokios naujienos;

7.4.4 skundai ir banko atsakymai.

7.5 rengtinos kasdvisavaitinės apžvalgos pateikiamos žiniasklaidai.

8. Kokias bendradarbiavimo formas siūlome, kokias pateikiame tam priemones?

8.1 neregistruotas www.bankunaujienos.lt lankytojas

8.2 registruotas www.bankunaujienos.lt lankytojas su lygiais : pagalbininkas, apžvalgininkas, autorius;

8.3 LSVVT darbo verslo finansavimo sąlygų darbo grupės narys;

8.4 LSVVT deleguotas atstovas į įvairias institucijas institucijas ir darbo grupes;

////////////////

Lietuvos SVV-T  Verslo finansavimo salygu gerinimo darbo grupės veiklos viešinimo tikslai

Strateginiai tikslai

1.      Viešinti realią smulkaus ir vidutinio verslo /SVV/  finasavimo /įskaitant valstybės rėmimą/ ir santykių su bankais padėtį;

2.      Rodyti pozityvius LSVVT problemų sprendimo variantus verslo finansavimo srityje;

3.      Ugdyti verslumą

Kiti tikslai:

1. Per įvairius viešinimo kanalus bandyti skiepyti atsakingo verslo modelius ir etišką verslo ir kredito įstaigų bendradarbiavimą (bendraujant su komerciniais bankais);

RsV priemonės  35 m. ir daugiau grupėms:

1. Tradiciniai spausdintinės žiniasklaidos kanalai (radijas, TV, spauda);

2. Betarpiški kontaktai su oponuojančiomis grupėmis;

3. Komentarai įvairiausiomis aktualiomis temomis, įskaitant finansus ir t.t.;

4. Spaudos konferencijos ir t.t.

Iki 35 m.:

1.      Internetinė žiniasklaida: plačiai paplitę portalai ir naujienų agentūros;

2.      www.bankunaujienos.lt;

3.      Įvairiausio formato forumai ir t.t.

4.      Įvairiausių apklausų viešinimas;

5.      draugiški  tinklapiai: lbka.lt; bankai.lt;

6.      Facebook, Youtube

2 komentarų LSVVT Valdyba 2011-02-23 patvirtino www.bankunaujienos.lt veiklos tikslus, vystymo kryptis ir veiklos viešinimo tikslus

  • Namus renovuoti siūlau valstybės sąskaita.Po renovacijos gyventojai moka pagal praėjusio šildymo sezono įkainius.Įkainių skirtumas pervedamas į valstybės renovacijos fondą.Taip mokama kol padengiamos valstybės lėšos ,skirtos namo renovavimui.Edmundas.

  • Prašau paprastesne kalba paaiškinti kaip man su Jumis b endrauti.Manau,kad turiu įdomių pasiūlymų,kaip juos pateikti?Edmundas.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).