Dar apie palūkanų ekonomiką

www.margritkennedy.de :   Mūsų pinigų sistema pastoviai perskirsto turtą nuo daugumos mažumai.

Margrit Kennedy speaks on interest free economy

Nuoroda į Margit Kennedy knygą “Interest and Inflation Free Money”:

http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/kennedy/english/

Kitoks požiūris į pinigus ir ateities motyvavimo sistemos

www.hai.lt Pranešimo “Kitoks požiūris į pinigus ir ateities motyvavimo sistemos” informacinė medžiaga. Įžvalgos parengtos, remiantis 2011 m. gegužės 12 d. kartu su prof. Michailu Kaziniku surengtu verslo forumu “Verslo sinergijos šaltiniai. Kitoks požiūris į pinigus ir ateities motyvavimo sistemos” ir Harmoningos asmenybes instituto (HAI) surengtų atviros erdvės forumų medžiaga.