Greitieji kreditai: auksinės žuvelės tampa rykliais

www.ekonomika.lt Tė­vai ne­duo­da ki­šen­pi­ni­gių pra­mo­goms? „Auk­si­ne žu­ve­le“ 18 me­tų jau­nuo­liams tam­pa grei­tie­ji kre­di­tai. Mo­kyk­lo­se ma­ty­ti skaus­min­gos sko­li­ni­mo­si pa­sek­mės – į sko­las klimps­ta vis dau­giau moks­lei­vių. Lie­tu­vos ban­ko ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad dau­giau­sia smul­kiai­siais var­to­ji­mo kre­di­tais nau­do­jo­si ypač jau­ni as­me­nys – jau­nes­ni nei 25 me­tų.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).