Misija bankai: viskas tik dėl mūsų patogumo?

Spa 14, 2012 by

www.ekonomika.lt  Žo­dis „ban­kas“, ko ge­ro, kiek­vie­nam tau­tie­čiui pa­sta­ruo­ju me­tu aso­ci­juo­ja­si su dviem da­ly­kais – „Sno­ro“ bank­ro­tu ir nuo­lat ky­lan­čiais ban­kų pa­slau­gų įkai­niais. Vis dėl­to gy­ven­to­jai, be­je, ne vien re­gio­nų, vis aki­vaiz­džiau ma­to ir tre­čią, vie­šo­jo­je erd­vė­je šiek tiek ma­žiau nu­švie­čia­mą ten­den­ci­ją – kai ku­rių ban­kai už­da­ro sa­vo sky­rius, iš dar­bo at­lei­džia spe­cia­lis­tus, o klien­tus ska­ti­na nau­do­tis elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pa­slau­go­mis. Iš pa­žiū­ros sta­bi­lus ban­kų pa­sau­lis, su­kū­ręs, o gal ban­dan­tis at­kur­ti drau­giš­ko ir pa­slau­gaus par­tne­rio įvaiz­dį, vis la­biau at­sklei­džia pil­ką­ją sa­vo veik­los pu­sę

Susiję straipsniai

Žymos

Pasidalinti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).