EK apie smulkaus verslo finansavimo pirmenybę

Kov 19, 2011 by

Europos komisija (EK) ruošiant “Small Business Act” atnaujimą atliko  Smulkiojo verslo akto Europai apžvalgą (visas dokumentas čia - .doc) kurioje nurodė šias pirmenybes:  “Daugiausia dėmesio buvo ir toliau bus skiriama trims pagrindinėms sritims:

- galimybių gauti finansavimą užtikrinimui,

- visapusiškam pasinaudojimui bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis ir

- sumaniam reguliavimui.”

kai kurie momentai iš šio dokumento apie kuriuos nekalbama Lietuvoje:

1. 2010 m. Tarybos priimta direktyva dėl e. sąskaitų faktūrų išrašymo visų pirma naudinga tuo, kad pagal ją e. sąskaitos faktūros gali būti siunčiamos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir popierinės sąskaitos faktūros. Be to, įmonės, kurių apyvarta mažesnė nei 2 mln. EUR, gali pasinaudoti neprivaloma grynųjų pinigų apskaitos sistema, pagal kurią jos gali PVM apskaitą tvarkyti tada, kai gauna mokėjimus iš savo klientų

2. 2011 m. sausio mėn. Tarybos priimta direktyva, kuria siekiama kovoti su pavėluotais mokėjimais, reikalaujama, kad valdžios institucijos mokėjimus atliktų per 30 dienų, o mokėjimams tarp įmonių nustatomas didžiausias 60 dienų laiko terminas, jei įmonės aiškiai nesusitaria kitaip ir jei tai nėra labai neteisinga kreditoriaus atžvilgiu.

3. Be to, iki 2011 m. pabaigos iš dalies pratęstas laikinų valstybės pagalbos priemonių, pagal kurias MVĮ gali gauti papildomą pagalbą, taikymo laikotarpis.

4. Reaguodamos į finansų ir ekonomikos krizę, daugelis valstybių narių priėmė priemones – palankiomis sąlygomis teikiamas subordinuotas paskolas, paskolų garantijų programas arba labai mažų paskolų programas, – kuriomis siekia sudaryti MVĮ geresnes sąlygas gauti finansavimą, visų pirma bankų paskolas. Šešios valstybės narės (Airija, Belgija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija ir neseniai Suomija) įsteigė kredito paslaugų ombudsmeno instituciją. Valstybės narės raginamos diegti „kredito paslaugų ombudsmeno institucijos“ pobūdžio sprendimus, kad būtų ir toliau skatinamas MVĮ ir kredito įstaigų dialogas;

5. Bankroto procedūrų paprastinimo srityje pažanga nepadaryta. Tik penkios valstybės narės (Airija, Belgija, Ispanija, Jungtinė Karalystė ir Suomija) laikosi rekomendacijos visas teisines įmonės likvidavimo procedūras, jei ji likviduojama ne dėl tyčinio bankroto, užbaigti per vienus metus.

6. Be to, taikant „MVĮ tyrimą“, reikia pripažinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skirtumus ir į juos atsižvelgti, o tam tikrais atvejais reikėtų numatyti tokias specialias priemones kaip mokesčių mažinimas arba atskaitomybės įpareigojimų supaprastinimas. Jei valstybės narės gali pasirinkti įgyvendinti tokio pobūdžio priemones, jos šiomis priemonėmis turėtų pasinaudoti. Be to, valstybės narės turėtų vengti „perteklinio reguliavimo“, t. y. viršyti ES teisės aktų reikalavimus, nustatytus į nacionalinę teisę perkeliamose direktyvose

7. Valstybės narės raginamos kiekvienais metais nustatytu metu pranešti apie iš anksto planuojamus su įmonėmis susijusius teisės aktus, kurie įsigalios per kitą biudžeto laikotarpį

8. Patobulintos ir veiksmingesnės paskolų garantijų programos yra būtinos MVĮ, kurios ne visada turi įkeičiamo turto. Tai visų pirma pasakytina mažas sumas besiskolinančių įmonių atveju, nes verslumą nacionaliniu ir regionų lygmenimis būtų galima paskatinti palengvinus labai mažų paskolų teikimą. Tuo tikslu Komisija sukūrė mikrofinansų priemonę „Progress“ ir ragina keistis gerąja patirtimi mikrofinansų srityje, skatina mokymus, teikia paramą mikrofinansų įstaigoms, visų pirma pagal iniciatyvą „JASMINE“, ir remia gero elgesio kodekso rengimą. Svarbu, kad visi bankai, nepriklausomai nuo jų dydžio, galėtų pasinaudoti visomis ES finansinėmis priemonėmis. Be to, bankai galėtų būti skatinami rengti specialius MVĮ kreditingumo kriterijus atsižvelgdami, pavyzdžiui, į kokybės kriterijus.

9. Valstybės narės raginamos įgyvendinti SVA veiksmų plane pateiktą rekomendaciją skatinti verslininkus iš naujo pradėti verslą iki 2013 m. nustatant, kad sąžiningiems verslininkams po bankroto būtų taikomas ne ilgesnis kaip 3 metų veiklos sustabdymo ir skolos išieškojimo laikotarpis;

10. Valstybės narės ir, kai tinka, regionų ir vietos valdžios institucijos raginamos kartu su verslo organizacijų atstovais parengti nacionalinius ir vietos SVA įgyvendinimo planus, grindžiamus tvirtais stebėsenos mechanizmais, ir įsteigti už MVĮ klausimų koordinavimą įvairiose administravimo įstaigose atsakingą instituciją (MVĮ atstovą), turinčią reikiamus žmogiškuosius išteklius ir svarbų vaidmenį administracijoje.

Susiję straipsniai

Žymos

Pasidalinti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).