LSVVT Valdybos nutarimas dėl santykių su bankais

2010 m. rugsėjo 20 d. Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos (toliau – Taryba) valdybos posėdyje svarstytas Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo ir bankų santykių teisinio reglamentavimo klausimas ir konstatuota, kad:

- Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai nėra pakankamai išprusę bankininkystės ir teisės klausimuose;

- Lietuvos bankas nedaro jokių veiksmų, kuriais būtų gerinamos Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo sąlygos;

- Lietuvos bankų asociacija neprisiima jokių konkrečių įsipareigojimų, kurie realiai pagerintų Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo ir bankų santykius;

- Lietuvos teisinė sistema apibrėžia smulkiojo verslo (pvz asmuo dirbantis su verslo veiklos liūdijimu ar individuali įmonė) konfliktus su bankais kaip dviejų teisiškai lygiaverčių subjektų ginčą;

- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gina tik vartotojus fizinius asmenis ir teisės aktus išleidžia tik šio pobūdžio.

NUTARTA: Reikalauti, kad Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui galiotų vartotojų teisių apsaugos sistema ir jos teisės aktai.

Įpareigoti Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos verslo finansavimo sąlygų gerinimo darbo grupę paruošti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo ir juos pateikti Tarybos vardu.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>